Aluminium w budownictwie

Aluminium – właściwości i zastosowania

Wiele rzeczy można wykonywać z aluminium. Czym jednak ono jest, co jeszcze możemy z nim zrobić i w jaki sposób wykorzystywać je, aby ułatwić sobie pracę?

Aluminium

Potocznie mówiąc, termin aluminium często jest odnoszony do jednego z pierwiastków chemicznych – glinu. W rzeczywistości jednak jest to glin, który zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia. Różnią się one w zależności do różnych metod otrzymywania go. Aluminium możemy uzyskać dzięki przetworzeniu boksytu w tlenek glinu, który następnie zostaje zmieszany z wodorotlenkiem sodu i palonym wapnem i podgrzewany w wysokich temperaturach. Uzyskujemy dzięki temu glinian sodu, który poddawany hydrolizie i procesowy kalcynacji przekształca się w tlenek glinu. Ten zaś jest następnie rozpuszczany w elektrolicie i poddawany elektrolizie. Dzięki temu metal w wodzie opada; jest w płynnej postaci.

Stopy aluminiowe

Są wytwarzane ze względu na ich różne właściwości. Możemy powiedzieć, że metal ten jest bardzo charakterystyczny, gdyż posiada dużą plastyczność, jest też metalem bardzo lekkim. Bywa chętnie wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, głównie w transporcie i lotnictwie, mogą być z niego wykonane np. kształtowniki aluminiowe. Aluminium jest też świetnym przewodnikiem cieplnym, a także elektrycznym. Istnieje też możliwość zwiększania jego twardości poprzez zgniatanie. Często jest wykorzystywany do tworzenia różnych aparatur chemicznych, powłok kabli lub przewodów elektrycznych. Możemy jednak znaleźć aluminium również w wielu przedmiotach użytku codziennego. Różne stopy aluminiowe są stosowane przede wszystkim ze względu na zwiększenie wytrzymałości tego metalu. Możemy też wyróżnić dwa podstawowe rodzaje stopów, czyli odlewniczy i do plastycznej obróbki.

Istnieją również takie stopy aluminiowe, które mogą być poddawane nie tylko przeróbce plastycznej, ale również i odlewaniu. Jednym z takich stopów jest fecheral lub kantal, które są wykorzystywane w przypadku wyrobów grzejnych lub drutów.

Więcej o artykułach aluminiowych znajdziemy na stronie: http://hurtownia-metali-kolorowych.d35.pl

Post Author: admin