Pierścienie uszczelniające – rodzaje kauczuków

Pierścienie uszczelniające typu O-ring zbudowane są z różnorodnych kauczuków posiadających zróżnicowane właściwości chemiczne i mechaniczne. Odmienne są warunki w jakich mogą pracować oraz odporność na poszczególne media. Poniżej prezentuje najpopularniejsze rodzaje kauczuków, z których wykonuje się te doskonałe uszczelki:

  • kauczuk perfluorowy – ten typ posiada największą odporność chemiczną z wszystkich elastomerów. Potrafi pracować w ograniczonym czasie nawet w temperaturze do 315 st. C. Wykorzystuje się go do aplikacji o wybitnych wymaganiach technicznych,

  • kauczuj fluorowy – pierścienie uszczelniające wykonane z niego mogą pracować w temperaturze do 200 st. C. Jest on odporny na promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne czy choćby aceton,

  • kauczuk budatienowo-akrylonitynowy – tego typu kauczuk doskonale radzi sobie z olejami silnikowymi, opałowymi, różnego rodzaju smarami czy wodnymi roztworami soli. Uwaga z kolei na płyny hamulcowe na bazie glikolu, stężone kwasy i ługi oraz węglowodory aromatyczne,

  • kauczuk etylenowo-propylenowy – kauczuk ten jest odporny na wodę i glikole, dobrze znosi utlenianie oraz parę do 150 st. C,

  • kauczuk silikonowy – dosyć popularny materiał na pierścienie uszczelniające. Jest zaletami jest odporność na smary mineralne, alkohole, tlen czy choćby płyny hydrauliczne. Nie radzi sobie jednak z zasadami, gorącą wodą i parą wodną oraz węglowodorami alifatycznymi,

  • kauczuk chloroprenowy – w tym przypadku nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o odporność w warunkach dużego wystepowania feonów, ozonu, alkoholi, glikolu czy rozcienczonych kwasów i zasad. Nieco gorzej jest w przypadku występowania paliw, węglowodorów aromatycznych i chlorowanych czy choćby ketonów,

  • kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy – ten typ również jest wykorzystywany do produkcji pierścieni. Charakteryzuje się dość dobrą odpornością na płyny hamulcowe, gorącą wodę, ciecze hydrauliczne HFD czy choćby kwasy organiczne. Nie jest jednak odporny na kwasy nieorganiczne węglowodory takie jak toluen czy ksylen.

Post Author: admin