uszczelka

Uszczelnianie spoczynkowe

Uszczelki płaskie

Istnieje wiele typów uszczelek – nie sposób wymienić wszystkich. Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych można zaliczyć z jednej strony uszczelki płaskie, z drugiej natomiast uszczelki wielokrawędziowe. Poza tym w różnych gałęziach przemysłu wykorzystuje się uszczelki spiralne i uszczelki metaloplastyczne.

Uszczelki spiralne

Mają to do siebie, że mogą posiadać albo zewnętrzny, Abo wewnętrzny pierścień stalowy. Wykorzystuje się je do wykonywania uszczelnień tam, gdzie dochodzi do dużych wahań ciśnienia oraz temperatury. Jest możliwe dzięki temu, że do produkcji tego typu uszczelek wykorzystano wiele kombinacji materiałowych. Uszczelki spiralne sprawdzają się w czasie wykonywania uszczelnień spoczynkowych.

Termoizolacje

Termoizolacje Służą do zapobiegania traceniu energii i są stosowane nie tylko w hutnictwie i odlewnictwie, ale także w wielu rodzajach przemysłu, takich jak chłodnictwo czy energetyka cieplna. Termoizolacje doskonale sprawdzą się poza tym w przemyśle metalurgicznym. Ich działanie z jednej strony polega na niedopuszczeniu do utraty ciepła, z drugiej natomiast powinno zapobiegać niekorzystnemu przegrzaniu.

Co to jest klingeryt?

Klingeryt to służące do uszczelniania płyty. Ich cechą charakterystyczną jest nie tylko różna wielkość, ale także dająca liczne możliwości wyboru różna grubość. Z płyt uszczelniających można poza tym wycinać we własnym zakresie potrzebne uszczelki, czego mogą podejmować się nie tylko indywidualni wykonawcy remontów, ale także całe ekipy przeprowadzające uszczelnienia techniczne.

Post Author: admin